0232 464 71 51 - 4645616
Biyopsi Uygulamaları

Star Özel Radyoloji Laboratuvarı

Biyopsi Uygulamaları

Biyopsi hastalık tanısı için ilgili dokudan yapılan örnekleme işlemidir. Hastalığın yerleştiği organın ulaşılabilirliğine göre görüntü kılavuzluğunda veya cerrahi işlem şeklinde uygulanmaktadır. Ayrıca cerrahi işleme rehberlik amacı ile görüntü eşliğinde girişim yapılmaktadır. Merkezimizde görüntü eşliğinde iğne biyopsileri ve meme lezyonlarında cerrahi işleme kılavuzluk amacı ile meme içi lezyon işaretlemesi yapılmaktadır.

Tiroid bezi içindeki nodüllerin iyi veya kötü huylu olduğunu tespit için US kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ile sitolojik örnekleme yapılmakta ve aspire edilen hücresel materyal sitolojik incelemeye gönderilmektedir.

Meme içinde yer alan ve el muayenesi ile hissedilemeyen yer kaplayan kitle lezyonları, el muayenesi ile hissedilebilen ve doku tanısı gereken kitleler için US kılavuzluğunda kesici iğne biyopsisi(tru-cut biyopsi) ile doku örneklemesi patolojik incelemeye gönderilmektedir. Bu işlemde ilgili bölgeye lokal anestezi yeterli olmaktadır ve işlem ağrısızdır.

Mamografide saptanan, el muyenesi veya US ile görülemeyen küçük lezyonlar veya sadece mamografi bulgusu oluşturan küme kalsifikasyonların cerrahi biyopsisine kılavuzluk etmek için mamografi rehberliğinde lezyona yönelik iğne-tel yöntemi ile işaretleme işlemi yapılmaktadır. Bu yöntemde mamografi kılavuzluğu kullanılarak  lezyona yönelik  ucunda çengel bulunan ve meme içinde sabitlenen ince bir iğne meme içine yerleştirilmekte ve  hasta operasyona yönlendirilmektedir. Bu şekilde lezyona yönelik daha sınırlı cerrahi işlem mümkün olmaktadır.