0232 464 71 51 - 4645616
Kemik Dansitometri(Dexa)

Star Özel Radyoloji Laboratuvarı

Kemik Dansitometri(Dexa)

Yaşam döngüsü içinde kemiklerden mineral(kalsiyum) kaybı artmaktadır. Bu kayıp zamanla kırık ile sonuçlanabilir ve kaybın saptanması için kullanılan yöntemlerin en yaygın olanı dual enerji X-ray absorbsiyometri (DEXA) yöntemidir. Bu tetkik ön hazırlık gerektirmez, inceleme süresi vücut tipine göre 15-30 dakika arasında olup, tetkik sırasında alınan radyasyon dozu çok düşüktür.

Mineral kaybının ilerleyip ilerlemediği tedavi eden hekimin uygun gördüğü aralıklarla tekrarlanır ve tetkik aynı cihazda tekrarlanır ise kayıp veya kazanç cihaz tarafından otomatik olarak hesaplanır.