0232 464 71 51 - 4645616
Dijital Mamografi(FFDM) - Tomosentez

Star Özel Radyoloji Laboratuvarı

Dijital Mamografi (FFDM) - Tomosentez

Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanserdir. Hastalığın erken tanısı ile tedavi şansı ve sağ kalım çok yüksektir. Mamografi düşük doz x-ışını kullanarak meme görüntülemesinde kullanılan önemli bir yöntemdir.  

Kadınların 40 yaş sonrası şikayetleri olmadan meme kanseri erken tanısı için mamografi ile meme taraması yaptırması günümüzde erken tanı için önerilen yöntemdir.

Merkezimizde, mamografi hizmeti kuruluşumuzdan bu yana günümüz teknolojisine göre yenilerek sunulmaktadır.  Dijital mamografi radyasyon dozunun daha az olması ve görüntünün elektronik ortamda depolanabilmesi nedeni ile tercih edilen meme görüntüleme yöntemidir. İki boyutlu görüntü alabilen bu yöntem memenin ince kesit görüntülerinin elde olunduğu tomosentez yöntemi ile birleştirilerek memenin 3 boyutlu görüntüsü elde olunabilecek şekle dönüşmüştür. Bu yöntemle üst üste binen dokular arasında ayrışma daha kolay hale gelmektedir.

Üç boyutlu tomosentez hizmeti veren mamografi cihazımız günümüzde en düşük radyasyon dozu ile mamografi çekimi yapmaktadır. Çekim sırasında memeye yapılan bası kompresyon plağının memeye uyumlu şekli ile azaltılmış olup tetkik sırasında meme ağrısı azalmaktadır.

Mamografi yaşam boyu süren bir inceleme yöntemi olup geçmiş görüntülerin yeni görüntüler ile karşılaştırılması önemlidir. Merkezimizde çekilen tüm mammografi tetkikleri dijital arşiv sisteminde (PACS) saklanmaktadır.