0232 464 71 51 - 4645616
Ultrasonografi

Star Özel Radyoloji Laboratuvarı

Ultrasonografi

Ultrasonografi(US), insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarının vücut içinde aldığı yol ve yansımanın görüntüye dönüştüğü radyasyon içermeyen bir görüntüleme yöntemidir. Merkezimize renkli doppler US seçeneği de bulunan yüksek çözümleme gücü olan cihaz ile batın US yanı sıra meme, tiroid, yüzeyel dokular, eklem ve kas incelemeleri ve yeni doğan kalça çıkığına yönelik incelemeler yapılmaktadır.